Extra aandacht én 1 miljard nodig voor onderwijshuisvesting

Extra aandacht én 1 miljard nodig voor onderwijshuisvesting

Het onderwerp onderwijshuisvesting is te lang doorgeschoven, zei Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) afgelopen december in een commissievergadering van de Tweede Kamer. Nu ze demissionair minister is voor Primair en Voortgezet Onderwijs krijgt ze haar eigen uitspraak teruggekaatst.

In een open brief aan Paul en de demissionaire Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt ze door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-raad en de VO-raad aangespoord om de vernieuwing en renovatie van schoolgebouwen hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie van OCW te zetten.

Wetswijziging
In een gezamenlijke open brief vragen de organisaties het demissionaire kabinet door te gaan op de ingezette koers: meer transparantie geven in eisen en regelgeving, het voorbereiden van een wetswijziging conform wat de sectorraden en de VNG voorstelden en het opzetten van een programmatische aanpak.

Het is aan een volgend kabinet, aldus de auteurs van de brief om voldoende bekostiging beschikbaar te stellen voor de genoemde onderwerpen en voor een versnelde, integrale aanpak van de voorraad slechte schoolgebouwen.
Al jarenlang is duidelijk dat de rijksoverheid veel extra middelen moet vrijmaken om alle Nederlandse schoolgebouwen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. Dit bedrag is door inflatie gestegen van 730 miljoen euro per jaar naar 1,2 miljard euro per jaar, aldus de briefschrijvers.

De sectorraden en de VNG roepen voorts ook alle politieke partijen op deze problematiek op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Lees hier de complete open brief aan demissionair minister Mariëlle Paul.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven