Over het congres

Het Duurzame & Gezonde Scholen Congres is hét podium om concrete stappen te zetten. We brengen deze dag schoolbesturen, kinderopvang, overheden, architecten, adviseurs, beleidmakers, studenten en marktpartijenen bij elkaar voor kennisdeling, ontmoeting en interactie. Met het doel om de samenwerking te bevorderen en om naar huis te gaan met het zetten van een concrete vervolgstap! We bouwen samen aan duurzaam en gezond onderwijsvastgoed voor toekomstige generaties! 

Dit kun je verwachten op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres
Financiering, opdrachtgeverschap, projectvoorbeelden, energievoorzieningen, samenwerking; alles waarmee concrete stappen te zetten zijn om onderwijshuisvesting duurzaam en gezond te maken, komen aan bod. Bovendien kom je niet alleen naar het congres om te luisteren. In een reeks interactieve sessies kun je samen met sprekers, partners en deelnemers, bestaande uit gemeentes, schoolbesturen, architecten, adviseurs en meer, werken aan concrete opgaven om stappen te zetten in onderwijshuisvesting. 

Je komt naar het congres voor:

  • Inspirerende keynotes van topsprekers uit de sector
  • Interactieve workshops en rondetafelgesprekken om met de opgave aan de slag te gaan
  • Netwerken met nieuwe én bestaande vakgenoten om met een groter netwerk naar huis te gaan
  • De nieuwste ontwikkelingen en innovaties in onderwijshuisvesting
  • Een kans om met elkaar de schouders onder gezondere scholen te zetten

Over het congres

Terug naar boven