Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2023

Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2023

Op woensdag 11 oktober 2023 organiseren wij voor de derde keer het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2023, ditmaal samen met onze gastheer gemeente Utrecht! 

We brengen deze dag schoolbesturen, overheden en marktpartijen bij elkaar voor kennisdeling, ontmoeting en interactie. Met het doel om de samenwerking te bevorderen en concrete vervolgstappen te zetten! Zet ook de volgende stap en meld je snel aan voor het Duurzame & Gezonde Scholen Congres.

Zo keren we de scholencrisis 

Wat staat ten dienste van het lerende kind en wat is daarvoor nodig? De zoektocht naar het antwoord op deze vraag stond centraal in de eerste twee edities van het Duurzame & Gezonde Scholen Congres. In de derde editie maken wij ons niet alleen hard om dat antwoord helder te krijgen, maar ook om met zijn allen concrete afspraken te maken om onze gezamenlijke ambities daadwerkelijk te realiseren. 
Want het doel is duidelijk: 44 procent van alle schoolgebouwen is sterk verouderd, met een ondermaats binnenklimaat en slechte energieprestaties, met ongezonde leer- en werkomgevingen als gevolg. Het tempo moet omhoog. Ook omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan onderwijshuisvesting. We moeten af van nieuwbouw als heilige graal en samen durf tonen om bestaande schoolgebouwen te renoveren, met oog voor energiebesparende maatregelen, een gezond binnenklimaat en nieuwe manieren van onderwijs.  

Samen aan de slag!

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten investeren minder, en bouwkosten gaan mede door de hogere eisen, omhoog. Hoe houden schoolbesturen zich staande? Het antwoord weten we al: samenwerkende (markt)partijen die zich willen inzetten voor een gezondere toekomst. Deze editie is de gemeente Utrecht onze gastheer. Samen met de gemeente Utrecht laten we aan de hand van inspirerende voorbeelden en leerzame casussen zien hoe ook jij dit kunt bereiken, in het bijzonder op drie leidende thema’s: Integrale Huisvestingsplannen (IHP), netcongestie en multifunctioneel gebruik van onderwijsvastgoed.

Gegarandeerd gaan op 11 oktober aanstaande je handen uit de mouwen, tijdens workshops, rondetafelgesprekken en kennissessies. Je leert, denkt mee en vindt aansluiting bij partijen die net als jij de volgende stap willen zetten!

MELD JE AAN 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven