<span class='TextRun  BCX8 SCXW226771334' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>De invloed van het binnenmilieu op de prestatie van leerlingen</span>

De invloed van het binnenmilieu op de prestatie van leerlingen

Het binnenmilieu op scholen krijgt niet altijd de aandacht die het in werkelijkheid zou moeten verdienen. Desondanks is de schoolomgeving en het binnenmilieu waarin wij/onze jeugd onze opleiding hebben genoten/genieten belangrijk. Marcel Loomans, assistant professor aan de TU/e, sprak tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres om de beste randvoorwaarden voor het binnenmilieu van klaslokalen te bespreken.

Op basis van een literatuurstudie is geconcludeerd dat een goed binnenmilieu positief bijdraagt aan de kwaliteit van leren en de korte termijn leerprestaties. Op lange termijn in het academisch schooljaar nog geen effect gevonden, geeft Loomans aan. Volgens het kan-model zijn thermisch comfort en luchtkwaliteit belangrijke factoren in een gezond binnenmilieu. Ook het geluidsdrukniveau, het verlichtingsniveau en visueel comfort zijn factoren om rekening mee te houden.

Een klaslokaal is daarin een lastige ruimte, omdat veel mensen warmte afgeven op een klein oppervlakte. Desalniettemin toont een studie van Henk Brink naar de vier binnenmilieufactoren en de academische performance van studenten dat vooral de perceptie van de luchtkwaliteit effect heeft op de daadwerkelijke performance. Binnenluchtkwaliteit die niet voldoet aan de gangbare eisen heeft dus een negatief effect op de leerprestaties.

In een volgend experiment kunnen de vier factoren beter worden gecontroleerd en gevarieerd worden tussen twee lokalen. Hierdoor kan het effect van de individuele factoren worden onderzocht. Het doel is om hiermee eisen op te stellen voor een frisse school die hoger presteert dan geëist in het bouwbesluit. Blijf op de hoogte via de website van de TU/e.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven